Farklı hukuk alanlarında uzmanlaşmış hukuk büromuzla müvekkillerimize en uygun hukuki çözümü, en kaliteli biçimde sunmaktayız.

 

- Birleşme ve Devralmalar

- Şirketler Hukuku

- Sözleşmeler Hukuku

- Sermaye Piyasaları

- Uluslararası Ticaret Hukuku

- Rekabet Hukuku

- Alacakların Teminatlandırılması, Takip ve Tahsili

- İflas Hukuku ve Borçların Yapılandırılması

- Bankacılık ve Finans Hukuku

- Sukuk (Kira Sertifikaları)

- Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

- Sigorta Hukuku

- İş Hukuku

- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

- Vakıf ve Dernekler Hukuku

- Aile Hukuku

- Miras Hukuku

- İdare ve Vergi Hukuku

- Tüketici Hukuku

- Dava ve Uyuşmazlıkların Çözümü

- Ceza Hukuku

Hukuki Süreçlerin Yönetimi

Farklı hukuk alanlarında uzmanlaşmış hukuk büromuzla müvekkillerimize en uygun hukuki çözümü, en kaliteli biçimde sunmaktayız.

 

- Birleşme ve Devralmalar

- Şirketler Hukuku

- Sözleşmeler Hukuku

- Sermaye Piyasaları

- Uluslararası Ticaret Hukuku

- Rekabet Hukuku

- Alacakların Teminatlandırılması, Takip ve Tahsili

- İflas Hukuku ve Borçların Yapılandırılması

- Bankacılık ve Finans Hukuku

- Sukuk (Kira Sertifikaları)

- Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

- Sigorta Hukuku

- İş Hukuku

- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

- Vakıf ve Dernekler Hukuku

- Aile Hukuku

- Miras Hukuku

- İdare ve Vergi Hukuku

- Tüketici Hukuku

- Dava ve Uyuşmazlıkların Çözümü

- Ceza Hukuku