Şirketimiz bordrolama hizmetleri ve diğer bağlı konularda firmalarınıza hız ve kalite sağladığı gibi, personel istikrarı konusunda sıkıntı yaşayan, düşük bütçeli firmalara da süreklilik ve tasarruf sağlamaktadır.

Bordrolama hizmetimizin yanında alternatif özlük ve bordro hizmetlerimiz ile ihtiyaçlarınıza uygun çözümler üreterek daha da esnek iş modeli oluşturabilmekteyiz. 

Bordro hizmeti veya diğer outsource hizmetlerimizi sunarken yaptığımız işlemleri garanti altına almaktayız.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuk sistemimize ve firma kültürünüze uygun hareket ederek aşağıdaki fonksiyonlarda da hizmet vermekteyiz.

 

- Bordro puantaj bilgilerinin oluşturulması

- Bordroya dahil olacak hak edişlerin hesaplanması (fazla mesai, prim, ikramiye vs.)

- Bordroya dahil olacak kesintilerin hesaplanması (icra, trafik cezası, avans vs.)

- Personel işe giriş bildirimleri

- Personel işten çıkış bildirimleri

- İşe giriş-çıkış emniyet bildirgelerinin hazırlanması

- SGK aylık prim ve hizmet belgesi bildirimi

- İŞKUR işgücü çizelgelerinin bildirimi

- İşe yeni başlayan çalışana ait belgelerin hazırlanması (iş sözleşmesi, agi formu vs.)

- İşten ayrılacak çalışana ait belgelerin hazırlanması (hakediş bordrosu, ibraname, çalışma belgesi vs.)

- Kıdem ve İhbar tazminat hesaplamaları

- Zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil personele ait yükleme dosyasının hazırlanması

- Avans listelerinin hazırlanması

- Maaş listelerinin hazırlanması

- İş kazalarının SGK ya bildirimi

- SGK eksik gün bildirim formlarının hazırlanması

- Sağlık raporlarının bildirimleri

- İşyeri açılış işlemleri için bildirgelerin hazırlanması ve bildirimi

- İşyeri kapanış işlemleri için ilgili belgelerin hazırlanması

- Disiplin sürecinin yürütülmesi (savunma istemleri, uyarı, ihtar dilekçelerinin hazırlanması)

- Personel icra yazışmalarının yapılması ve takibi

- Personel çalışma yazıları (banka, vize, okul, yeni iş vs.)

- Personel yıllık ücretli izin takibinin yapılması

- Personel bütçe çalışmaları (şirket/departman ve kişi bazlı)

- Aylık standart raporlar (yönetim, muhasebe raporları, şirket bazlı kıdem yükü)

- Kişi bazlı personel bordrolarının elektronik ortamda bildirimi

- Kişi bazlı personel bordrolarının fiziksel olarak bildirimi

- Yabancı personel çalışma izinleri

- Teşvik hizmetleri

Özlük ve Bordro Hizmetleri

Şirketimiz bordrolama hizmetleri ve diğer bağlı konularda firmalarınıza hız ve kalite sağladığı gibi, personel istikrarı konusunda sıkıntı yaşayan, düşük bütçeli firmalara da süreklilik ve tasarruf sağlamaktadır.

Bordrolama hizmetimizin yanında alternatif özlük ve bordro hizmetlerimiz ile ihtiyaçlarınıza uygun çözümler üreterek daha da esnek iş modeli oluşturabilmekteyiz. 

Bordro hizmeti veya diğer outsource hizmetlerimizi sunarken yaptığımız işlemleri garanti altına almaktayız.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuk sistemimize ve firma kültürünüze uygun hareket ederek aşağıdaki fonksiyonlarda da hizmet vermekteyiz.

 

- Bordro puantaj bilgilerinin oluşturulması

- Bordroya dahil olacak hak edişlerin hesaplanması (fazla mesai, prim, ikramiye vs.)

- Bordroya dahil olacak kesintilerin hesaplanması (icra, trafik cezası, avans vs.)

- Personel işe giriş bildirimleri

- Personel işten çıkış bildirimleri

- İşe giriş-çıkış emniyet bildirgelerinin hazırlanması

- SGK aylık prim ve hizmet belgesi bildirimi

- İŞKUR işgücü çizelgelerinin bildirimi

- İşe yeni başlayan çalışana ait belgelerin hazırlanması (iş sözleşmesi, agi formu vs.)

- İşten ayrılacak çalışana ait belgelerin hazırlanması (hakediş bordrosu, ibraname, çalışma belgesi vs.)

- Kıdem ve İhbar tazminat hesaplamaları

- Zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil personele ait yükleme dosyasının hazırlanması

- Avans listelerinin hazırlanması

- Maaş listelerinin hazırlanması

- İş kazalarının SGK ya bildirimi

- SGK eksik gün bildirim formlarının hazırlanması

- Sağlık raporlarının bildirimleri

- İşyeri açılış işlemleri için bildirgelerin hazırlanması ve bildirimi

- İşyeri kapanış işlemleri için ilgili belgelerin hazırlanması

- Disiplin sürecinin yürütülmesi (savunma istemleri, uyarı, ihtar dilekçelerinin hazırlanması)

- Personel icra yazışmalarının yapılması ve takibi

- Personel çalışma yazıları (banka, vize, okul, yeni iş vs.)

- Personel yıllık ücretli izin takibinin yapılması

- Personel bütçe çalışmaları (şirket/departman ve kişi bazlı)

- Aylık standart raporlar (yönetim, muhasebe raporları, şirket bazlı kıdem yükü)

- Kişi bazlı personel bordrolarının elektronik ortamda bildirimi

- Kişi bazlı personel bordrolarının fiziksel olarak bildirimi

- Yabancı personel çalışma izinleri

- Teşvik hizmetleri