Outsource olarak da bilinen iş süreçlerinin konusunda uzmanlaşmış kişiler veya firmalarca yürütülmesi işidir. Günümüzde asıl işine odaklanmak, maliyetlerini azaltmak ve özellikle operasyonel etkinliğini arttırmak isteyen firma sayısı giderek artmaktadır.

Dış kaynak değerlendirmesi yaparken diğer muhtelif ofis giderlerinde dikkate alınması gerekmektedir. Bu giderleri saymak gerekirse kırtasiye, elektrik, su, telefon kullanımını da söylenebilir.

İDARİ PARA CEZASI

İnsan Kaynaklarına ait bu fonksiyonların belirli bir hassasiyetle takip edilmesi ve titizlikle yapılması gerekmektedir. Belirli dönemlerde ve düzenli olarak işveren tarafından devletin kurumlarına yapılacak yanlış bildirimlerin veya unutulan işlerin sonuçları idari para cezaları ile karşı karşıya bırakmaktadır. Dış kaynak firması ile çalışılması durumunda bu risk ortadan kalkmaktadır.

İZİNLİ PERSONEL

Mevcut çalışanın hastalanması, herhangi bir sebeple acil ve ani gelişen durumlarda izin alması özellikle tek başına işleri yürüten ve alternatifi olmayan personelin yaptığı çalışmaların aksamasına neden olmaktadır.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HAKKI

İşverenlere önemli derecede yük getiren tazminat ödemeleri bu kapsamda personel çalışmayacağı için kıdem ve ihbar tazminat maliyetini de ortadan kaldırmaktadır.

İŞ KAZASI

Dış kaynak tarafından yürütülen işin firmanın kendi bünyesinde yapılması ile birlikte bu işi icra eden çalışanın iş kazası olasılığını ortadan kaldırmaktadır. İş kazalarının maddi ve manevi sonuçlarının ağır olması düşünüldüğünde bu konuda işverenlerin üzerinden büyük risk alınmaktadır.

TEKNOLOJİK MALİYETLER

Önemli maliyetlerin başında gelen teknoloji kullanımı işverenlere maddi anlamda ciddi yük getirmektedir. Bilgisayar ve bilgisayar sarf malzemelerin satın alınması dışında, bakımı ve kullanılan programların (Windows, Office, Outlook) lisans maliyeti ile birlikte özellikle İnsan Kaynaklarına ait kullanılacak yazılımın satınalma ve sürekli güncelliğinin sağlanması maliyeti de başlıca dikkat edilmesi gereken hususlardandır. İşin outsource edilmesiyle birlikte işverenlere önemli derecede maddi tasarruf sağlamaktadır.

YILLIK İZİN HAKEDİŞİ

İş kanununda yıllık ücretli izin hakkı belirli kıdem yılına göre değişmekte olup, kullanımından kaçınılması mümkün değildir. Özellikle tek başına işleri yürüten ve alternatifi olmayan personelin işveren açısından işlerinin aksamaması ve her yıl işverene maddi yük getirmemesi de önemlidir. Ayrıca işçi açısından da gerek tatil sürecinde ve gerekse tatil dönüşünde işyerinde huzursuzluklara neden olmaktadır.

ÜCRET GİZLİLİĞİ

İşverenler için kişisel veriler ve ücret gizliliği iç huzur açısından son derece önem arz etmektedir. İlgili işi yapan çalışanın işten ayrılması sonrası veya çalışırken ki diğer arkadaşlarıyla olan yakın ilişkisi ve sır saklayamaması nedeniyle bazı mahrem konuların açığa çıkması söz konusu olmaktadır. Bu sebeple dış kaynak kullanımı, gerek kişisel verilerin ve gerekse ücret gizliliğinin sağlanması hususunda son derece önem arz etmektedir.

KALİTEYİ ve ESNEKLİĞİ ARTTIRIR

Outsource edilen işin, konusunda uzmanlaşmış kişilerce yapılması, fonksiyonların optimum yönetilmesini, farklı ve alternatif çözümler sunulmasını sağladığı gibi, firmanın asıl faaliyetine, projelerine odaklanmasını, bu sebeple de müşterilerine daha nitelikli ve kaliteli hizmet vermesine katkı sağlamaktadır

ÇALIŞAN TECRÜBESİ VE MADDİ/MANEVİ BEKLENTİSİ

Konusunda yeterli tecrübeye ve tüm fonksiyonlara hâkim olmayan çalışanın, şirket stratejilerine uygun yol gösterici olmaması, yaptığı işlerin terminli ve devlet tarafından yaptırımlarının olması, kişisel/mesleki gelişimine yönelik eğitim masrafları, yapmış olduğu işlerin yeterli kalitede olmaması işverene ayrı bir maliyet olmaktadır. Yine belirli olgunluğa erişmiş çalışanın da kariyer beklentisi ve maddi talepleri de işverene ayrı bir yük getirmektedir.

YEMEK, YOL VE AYNİ YARDIM GİDERLERİ

Çalışanlara her ay sabit ve düzenli sağlanan yan haklardan yemek ve yol giderleri önemli maliyetler arasındadır. Bunun dışında yıl içinde sağlanan ayni yardımlarda yine başkaca maliyet unsurlarındandır. Personele sürekli sağlanan bu menfaatlerin bordro maliyeti dışında tazminat hesabında da dikkate alınması işverenin yükünü arttırmaktadır.

İŞTEN AYRILAN ÇALIŞAN

İşten ayrılan çalışanın yerine başka personel bulmanın zaman alması, yerine başlayacak personelin uyum süreci, performans riskini de dikkate almak gerekmektedir. Özellikle ani gelişen ayrılıklar işlerin aksamasına ve hatta durma noktasına getirmektedir. Bu da şirketlere ayrı bir maddi ve manevi yük olmaktadır.

DAVA RİSKİ VE MALİYETİ

İş hukukunda işten çıkarmaların bazı usul ve yöntemlerle yapılması zorunludur. Somut gerekçelere bağlı olarak her çıkış sürecinin ayrı ele alınması, işlemlerin kaliteli yürütülmesi gerekmektedir. Dış kaynak kullanılmaması durumunda ise ilgili çalışanların, işten çıkarılması sonrası dava açması ile birlikte tazminat dışı maliyetlere sebep olmaktadır. Arabuluculuk ücreti, işe iade tazminatı, avukatlık vekalet ücreti vb. kalemleri sayabiliriz.